Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gelişim Sınavı Komisyonu

Gelişim Sınavı Komisyonu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Gelişim Sınavı Komisyonu (GSK), EÜTF eğitim programı takvimine yerleştirilmiş olan gelişim sınavlarının amacına uygun biçimde ve planlandığı zamanda gerçekleştirilmesini sağlamak üzere oluşturulan ve görev yürüten komisyondur.

Komisyonda görev alan öğretim üye ve yardımcıları Dekan tarafından belirlenerek en az iki yıl süre ile görevlendirilir; gerektiği durumlarda üyelerin görev süreleri uzatılır. Komisyon Başkanı, Dekan tarafından belirlenir. Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Eğitim Koordinatörü, Evre 1-4 Eğitim Koordinatörü, Evre 5 Eğitim Koordinatörü Gelişim Sınavı Komisyonu’nun doğal üyeleridir. Komisyon üyeliklerinin dağılımında aşağıdaki temsiliyet dengesi göz önünde bulundurulur:

• Dahili Tıp Bilimleri Bölümündeki Anabilim Dallarını temsil eden öğretim üyesi/üyeleri
• Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümündeki Anabilim Dallarını temsil eden öğretim üyesi/üyeleri
• Temel Tıp Bilimleri Bölümündeki Anabilim Dallarını temsil eden öğretim üyesi/üyeleri
• Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD) temsilcisi öğretim üyesi/üyeleri (teknik üye/üyeler)
• Öğrenci İşleri (Öİ) Bürosu sorumlusu (uygun ve gerekli toplantılara davet edilir)
• Öğrenci temsilcisi (uygun ve gerekli toplantılara davet edilir)

Gelişim Sınavı

Gelişim sınavı fakültedeki tüm öğrencilerin aynı anda, aynı sorularla karşılaştıkları, herhangi bir blok, kurul, staj ya da dönem sonuna özel olarak yapılmayan, öğrencilerin gelişim ve seviyelerini ölçmeye yönelik, yılda üç ya da dört kez yapılan bir sınavdır. Tıp Eğitiminde Missouri Kansas City Tıp Okulu ve Limburg-Maastricht üniversitesinde aynı zamanda geliştirilmiştir. Bütün sınıflar yıl boyunca yapılan ortak sınavlara düzenli aralıklarla girerler ve kişisel ilerlemeleri tespit edilir.

Gelişim sınavı dünyanın çeşitli tıp fakültelerinde farklı biçimlerde uygulanmaktadır. Uygulamalar soru tipleri (çoktan seçmeli, doğru yanlış, açık uçlu) veya sonuçların kullanılmasına (örneğin öğrencinin geçme-kalmasına etkisi) göre de farklılıklar gösterir. Soruların düzeyi farklı disiplinlere ya da eğitim sürecindeki ünitelerden herhangi birine göre değil, mezuniyet aşamasında bilinmesi gerekenlere göre düzenlenmiştir.

Bu sınavın avantajları:
• Önceki bilgiler sürekli sınandığından “geç ve unut” yaklaşımını geriletir.
• Sınavda oldukça farklı konu / sistem / disiplin vb. bulunduğu için, son anda yoğun çalışmayla başarılı olunamaz.
• Sınav günden güne öğrenilip özümsenen “fonksiyonel” bilgileri sorgulamaktadır. Fonksiyonel bilgi; öğrencinin tıp eğitiminin ilerleyen dönemlerinde ve meslek hayatında kullanacağı, verdiğimiz eğitimin önemli içeriğidir.
• Sınav, öğrenme düzeyi hakkında öğrenciye geribildirim verir ve öğrenci hangi konulara ağırlık vermesi gerektiğini görür.

Mc Master ve Maastricht’te de uygulanan bu tür sınava öğrenciler 6 saat içinde hazırlanmakta ve yeniden günlük çalışmalarına dönmektedirler.
Gelişim testi bir anlamda bebek ve çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlendiği persantil cetvellerine benzetilebilir. Tıpkı bu cetvellerde olduğu gibi ölçülen alanda elde edilen değerler referans grupla karşılaştırılarak öğrenciye yardım etmek, yakın özen göstermek hedeflenir. Bebeklik çağında kullanılan persantil cetvellerinde yaşın karşılığı gelişim testinde öğrencinin test zamanına dek öğrenimini gördüğü dönem; ölçüm alanı (boy, kilo, baş çevresi v.b) yerine sistem, evre / blok ve anabilim dalı parametreleri kullanılır. Persantil cetvellerindeki ülke ortalamaları referans grubu, gelişim testlerinde o sınıf öğrencileridir.

Yukarıda belirtilen avantajlarından yola çıkılarak, gelişim sınavının fakültemizde uygulanmasının gerekçesi, öğrencimize yıllar içinde hangi sistem / dikey koridor, blok, staj ve disiplinde, ne türden güçlü ve zayıf yönleri olduğunu göstermek ve kendi öğrenmesini düzenlemesine olanak sağlamaktır. Aynı zamanda bu sınavlar öğrencimizi ülkemizde giderek artacağı fark edilen mezuniyet öncesi-sonrası yeterlilik ve seçme sınavlarına hazırlayacaktır.